ThaiPropertyToday

กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561

กทท. มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2561
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เป็นประธานใน“พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ.2561” ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 85 ราย ทั่วประเทศ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้