ThaiPropertyToday

กรมการท่องเที่ยวรุกคืบ หารือกงสุลไทยในจีน สกัดไกด์เถื่อนและทัวร์ด้อยคุณภาพ

กรมการท่องเที่ยวรุกคืบ หารือกงสุลไทยในจีน สกัดไกด์เถื่อนและทัวร์ด้อยคุณภาพ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

กรมการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวจีน จับมือสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการขายทัวร์ราคาต่ำกว่าทุน และปัญหาการประกอบธุรกิจนำเที่ยวในลักษณะตัวแทนอำพราง

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เข้าร่วมประชุมหารือกับสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงปักกิ่ง ครั้งที่ 13 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 21 – 26 เมษายน 2566 ในโอกาสนี้ได้หารือกับ นายสิทธิกร ฉันทแดนสุวรรณ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายกงสุล) พร้อมกับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ในประเทศไทยให้ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวจีนเพิ่มมากขึ้น

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยพบปะร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการต่างๆ ในการรองรับนักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ (ไทย-จีน) กับอัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยมาแล้ว โดยขอให้รัฐบาลจีนประชาสัมพันธ์การเลือกใช้บริษัทนำเที่ยวที่ถูกกฎหมายและเป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวง และได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนด

ในโอกาสนี้ จึงถือเป็นการพบปะเพื่อเน้นย้ำแนวทางและมาตรการของประเทศไทยต่อรัฐบาลจีน
ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาการท่องเที่ยวดังกล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนในการเดินทางมาประเทศไทยให้ได้รับความสุข ความประทับใจ และกลับมาเที่ยวประเทศไทยมากยิ่งขึ้น