ThaiPropertyToday

“กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน” เข้าร่วมอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ

“กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน” เข้าร่วมอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ผู้บริหาร กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรย่านบางนา  นำโดยคุณสุกัญญา  สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ  บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด และคุณสุธรรม  สุวรรณนภาศรี  กรรมการผู้จัดการ บริษัท นัมเบอร์วัน เฮ้าส์ซิ่ง ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงาน  เข้าร่วมอบรมใน “โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไป” จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วน เรียนรู้และปฏิบัติการช่วยฟื้นชีวิต การช่วยเหลือในภาวะสำลักและทางเดินลมหายใจอุดกั้น โดยฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับหุ่นสมชายตามมาตรฐานสากล พร้อมรับประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานใหญ่  กลุ่มบริษัทนัมเบอร์วัน