ThaiPropertyToday

“จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”

“จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญทุกท่านร่วมทำความดีในโครงการ

“จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 2

วันที่ 23 เมษายน  2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น A1 ชั้นG ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต