ThaiPropertyToday

ดี-แลนด์ฯ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

ดี-แลนด์ฯ สนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ดี-แลนด์ฯ สนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2562

ประภัสสร สุดแสงจันทร์ ผู้จัดการส่วนฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด เป็นตัวแทนร่วมสนับสนุน “โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2562” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนของว่างและเครื่องดื่ม พร้อมด้วยชุดน้ำอบดี-แลนด์ฯ และของรางวัลสุดพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  โดยมี หยด เอี่ยมอาจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย ให้เกียรติต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก ณ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้