ThaiPropertyToday

ทีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิรด์ จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER 2017

ทีซีซีแลนด์ แอสเสท เวิรด์ จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER  2017
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

โสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด ร่วมกับบริษัทชั้นนำและองค์กรเอกชนต่าง ๆ ในย่านสาทร จัดพิธีปิดโครงการ “GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER  2017” เพื่อสรุปผลความสำเร็จของการจัดโครงการฯ พร้อมมอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา และเครื่องเขียน รวมมูลค่า 954,990 บาท จากการจัดกิจกรรมตลอดโครงการให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี ว่าที่ ร.ต. สรวุฒิ วิเศษสงวน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการจัดงาน ณ อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้