ThaiPropertyToday

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้ มอบความสุขส่งท้ายปีกับกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์   สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งการให้ มอบความสุขส่งท้ายปีกับกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรย่านสาทร ขอชวนคนกรุงเทพฯ ร่วมสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสแห่งความสุข ในกิจกรรม “GIVE GREEN CBD: A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”   โดยการบริจาคหนังสือและอุปกรณ์กีฬา มาร่วมประดับเป็นของขวัญบนต้นคริสต์มาส ขนาด 7 เมตร ในรูปแบบตู้หนังสือเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กนักเรียนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ตั้งแต่วันนี้ – 11 มกราคม 2561 โดยงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากนายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงาน

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด กล่าวว่า  โครงการ  GIVE GREEN CBD : A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE” เป็นโครงการที่กรุงเทพมหานคร  บริษัทและองค์กรเอกชน ในเขตสาทร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สังคมเกิดการเรียนรู้และเข้าใจความหมายของการเป็นผู้ให้ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งกิจกรรม GIVE GREEN CBD : A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”  จะเป็นโอกาสดีที่ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ จะได้สร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งการมอบความสุขร่วมกันด้วยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนและกีฬามาร่วมประดับตกแต่งเป็นต้นคริสต์มาส ซึ่งปีนี้มีจะมีการนำวัสดุเหลือใช้และของบริจาคจากจัดกิจกรรมในทุกอาคารของบริษัท อาทิ อาคาร 208 วายเลสโร้ด,      แอทธินี ทาวเวอร์, อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์, อาคารพลับพลาไชย, อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ โดยเฉพาะบริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ BRT สาทร มาปรับเป็นต้นคริสต์มาสตามแนวคิด Reuse and Refill ขนาดสูง 7 เมตร ในรูปแบบตู้หนังสือ เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีการเพิ่มแสงไฟระยิบระยับเพิ่มสีสันยามค่ำคืนให้พื้นที่ใจกลางกรุงเทพตลอดเทศกาลคริสต์มาสจนถึงปีใหม่ ซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจะนำไปมอบให้แก่เยาวชนและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนต่างๆ ในกิจกรรมต่อเนื่อง Book A Round & Pun Fun เพื่อส่งมอบให้กับกรุงเทพมหานคร นำไปเป็นของขวัญให้นักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ช่วงวันเด็กแห่งชาติต่อไป

นางวัลลภา ไตรโสรัส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัด กล่าวว่า ในนามของคณะผู้จัดงานขอขอบคุณกรุงเทพมหานคร ที่สนับสนุนโครงการ GIVE GREEN CBD SYNERGY POWER มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอขอบคุณพันธมิตรทุกหน่วยงาน อาทิ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตสาทร, Virgin Active, KTAM, KPMG, VGI, UOB, GARMIN, CES และผู้สนับสนุนอีกมากมาย รวมถึงประชาชนทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนในทุก ๆ กิจกรรมของโครงการมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา  บริษัท ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิรด์ จำกัดและพันธมิตร จะยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์เช่นนี้ต่อไป และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นเคย

ต้นคริสต์มาสแห่งความสุขในกิจกรรม “GIVE GREEN CBD: A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”  จะตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ BRT สาทร โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2561

 

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.empiretower.co.th