ThaiPropertyToday

“นัมเบอร์วันแลนด์” จับมือผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้า “ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2” ร่วมทำบุญแบ่งปันน้ำใจในโครงการ “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก” แก่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด (ส่วนหนึ่งของนัมเบอร์วันกรุ๊ป) ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม  2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก  พร้อมด้วยผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้าที่มาซื้อสินค้าในตลาดร่วมกันทำบุญแบ่งปันน้ำใจในโครงการ “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”  บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์  เพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ  HIV หรือโรคเอดส์และเด็กกำพร้า   โดยถวายแด่ท่านเจ้าคุณพระราชวิสุทธิประขานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี  เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561  ณ  ตลาดนัมเบอร์วัน ราม  2  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 บางนา – ตราด กม. 8

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร : 02-740-9500

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่  Website :  www.taladnumberoneram2.com 

และช่องทาง  Facebook :  ตลาดนัมเบอร์วัน ราม  2  และราม  2 ไนท์บาซาร์