ThaiPropertyToday

ฟิตลิงก์จัดงานเพื่อสุขภาพให้ลูกค้าฟรี

ฟิตลิงก์จัดงานเพื่อสุขภาพให้ลูกค้าฟรี
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายสหชาต  กล่อมชุม ผู้จัดการ ฟิตลิงก์ สปอร์ตคลับ เปิดงาน “ชม เช็ค แชร์เฮลตี้” พร้อมด้วยนางสาวปาจรีย์  เกิดประเสริฐ และนายจิรายุทธ  อสิพงษ์ นักกายภาพบำบัด จากโรงพยาบาลชั้นนำ โค้ชคอยให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ วางแผนการดูแลสุขภาพ ดูแลการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิดเฉพาะบุคคล และทีมเทรนเนอร์มากประสบการณ์ เพื่อแนะนำรูปแบบการออกกำลังกาย การยืดเหยียด การบริหารร่างกาย เพิ่มความแข็งแรง กระชับสัดส่วนไปพร้อมกัน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น การทดสอบสมรรถภาพทางกีฬา อาหารว่างและเครื่องดื่มให้ลูกค้าที่ร่วมงาน มีลูกค้าให้ความสนใจกับ Vitality Course เป็นจำนวนมาก ณ ฟิตลิงก์ สปอร์ต คลับ ถนนพระราม 2 ซอย 47 (อนามัยงามเจริญ) สนใจสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-042-8880, 082-005-7092

………………………………………..

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

โยชนา  เกียรติลัภนชัย ฝ่ายประสานงาน

ฟิตลิงก์ สปอร์ตคลับ

โทร. 0-2318-0083 ต่อ 576

อีเมลล์ : fitlinkrama2@gmail.com