ThaiPropertyToday

รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital”

รพ.ราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

          โรงพยาบาลราชวิถี จัดงานประชุมวิชาการโรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “The best for the most reform to smart hospital” เพื่อเผยแพร่นวัตกรรม – เทคโนโลยีด้านการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลราชวิถี และความรู้ด้านวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงประชาชนทั่วไป ในหัวข้อต่างๆ มากมาย อาทิ Smart Orthopedic, Smart Health 4.0 , พลิกโฉมระบบนัดและผลตรวจทางการแพทย์ด้วย IT, ระบบจัดคิวอัจฉริยะ เป็นต้น

          โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม  และนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ โดยงานประชุมวิชาการฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น11 และ12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โรงพยาบาลราชวิถี และ… สำหรับภาคประชาชน จะมีในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่เว็บไซต์ www.rajavithi.go.th/rj/meeting  หรือ ลงทะเบียนหน้างานได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น11-12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.ราชวิถี ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ  ไขมันพอกตับ ภัยเงียบที่ป้องกันและรักษาได้, ต่อเติมความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิต และหัวข้อ สูงวัยอย่างสง่างาม จากนักแสดงมากฝีมือ คุณอุทุมพร ศิลาพันธ์ และ คุณดิลก ทองวัฒนา ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้วย ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น…