ThaiPropertyToday

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าฯ

รพ.ราชวิถี รับมอบถุงผ้าฯ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

          นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมคณะ รับมอบถุงผ้าจากคุณพรรณี อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิสถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ในโครงการจิตอาสา “มอบถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ ลดการใช้ถุงพลาสติกอันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อเร็วๆ นี้