ThaiPropertyToday

ร่วมแสดงความยินดี…

ร่วมแสดงความยินดี…
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นายสุนทร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี รับของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี จาก นายหมวดโท ปริศนา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบสภาผู้แทนราษฎร ร่วมด้วย นายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้