ThaiPropertyToday

ลดความเสี่ยง

ลดความเสี่ยง
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

คุณพรวิศิษฐ์ แจ่มใส กรรมการบริษัท Siam Airmotive พร้อมด้วย คุณภณ สวัสดิบุตร และคุณรุ่งโรจน์ รุ่งโรจน์วาทการ กรรมการบริษัท United Business Solutions  มอบเครื่องกรองอากาศ HEPA CIRCULATION UNIT รุ่น HCU PRO MAX จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ซึ่งเครื่องกรองอากาศดังกล่าวได้มีการออกแบบตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ผ่านการตรวจ Installation Leak test ทุกเครื่อง ตามมาตรฐาน ISO 14644-3 และใช้ไส้กรอง HEPA CLASS H14: EN1822 ที่มีประสิทธิภาพการทำงานที่ 99.995% สามารถ กรอง ดักจับและกำจัดเชื้อไวรัสโควิด19ได้  นำมาติดตั้งที่การเคหะแห่งชาติเพื่อให้มีระบบหมุนเวียนอากาศสะอาดที่ได้มาตรฐานสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรของการเคหะแห่งชาติอย่างเต็มที่ เมื่อเร็วๆ นี้