ThaiPropertyToday

ศิริบัญชา คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18”

ศิริบัญชา คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ผู้ผลิตเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์สีฟ้ารายแรกของประเทศไทย ก้าวสู่ปีที่ 70 กับความภาคภูมิใจ คว้ารางวัลเกียรติยศ “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 18” จัดโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบรางวัล ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ ประกอบด้วย 6 บริษัท  

บริษัท ศิริบัญชา จำกัด บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ ที่มีแอลกอฮอล์เป็นสินค้าเรือธงได้รับรางวัล โดยมี คุณสรวิศร์ กิจเจริญโรจน์ ทายาทเจน2  ดำรง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ภายใต้แบรนด์ “ศิริบัญชา”