ThaiPropertyToday

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ให้การต้อนรับพลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ, นายคมเดช ไชยศิวามงคล รองประธานฯ คนที่ 1, นายนรัชชา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ, นายหมวดโท ปริศนา ศรีเจริญ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการฯ และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อเร็วๆ นี้