ThaiPropertyToday

สร้างบ้าน สร้างบุญ กับ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

เมื่อเร็วๆนี้ บอสใหญ่ใจดี สุธี เกตุศิริ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ บริษัทรับสร้างบ้าน รวมพลคนใจบุญนำลูกค้าครอบครัว BTB Group Family พร้อมทีมงาน ร่วมสร้างบุญแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ในโครงการ “สร้างบ้าน สร้างบุญ กับ กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์” โดยมีพันตำรวจตรี สมชีพ บัวชุม ในฐานะครูใหญ่โรงเรียนฯ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยโครงการฯในครั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรมให้แก่เด็กๆในพื้นที่เขตชายแดนไทย-พม่า ที่เปรียบเสมือนรั้วของชาติโดยกลุ่มบริษัทฯจัดทำเตาเผาขยะสำเร็จรูปและมอบให้แก่โรงเรียนได้นำไปใช้ประโยชน์ได้โดยปราศจากมลพิษ ซึ่งถือว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง เป็นโรงเรียนแห่งแรกในเครือ ตชด.กว่า 200 แห่งในประเทศไทยที่มีการนำเตาเผาขยะสำเร็จรูปมาใช้ในโรงเรียน และนอกจากนี้ยังได้ทำกิจกรรมอื่นๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนอีกมากมาย อาทิ การมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคและบริโภค การเลี้ยงอาหารกลางวัน การพัฒนาลานกีฬาให้มีสีสันสวยงามและน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ฯลฯ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯรวมจำนวนกว่า 100 ท่าน