ThaiPropertyToday

เปิด “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์พลัส : ทอล์ค แอนด์ เวิร์คช็อป”

เปิด “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์พลัส : ทอล์ค แอนด์ เวิร์คช็อป”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

เปิด “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์พลัส : ทอล์ค แอนด์ เวิร์คช็อป”

ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวอรญา หอมเศรษฐี ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดกิจกรรม “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์พลัส ทอล์ก แอนด์ เวิรค์ช็อป อัพเกรดมุมมอง พร้อมพิชิตทุกฝัน”ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษให้กับนักเรียนมัธยมปลายได้รู้จักตัวเอง รู้เรื่องอนาคต เพื่อให้พร้อมพิชิตทุกความฝัน มีคนดังและที่ประสบความสำเร็จจากสายอาชีพต่างๆ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ ณฐพร เตมีรักษ์ อเล็กซ์ เรนเดลล์ นิติ ชัยชิตาทร ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร