ThaiPropertyToday

“เพชรน้ำหนึ่ง” ร่วมทีมพรรค “รวมพลัง” หวังผลักดันนโยบายเพื่อผู้พิการ โดยผู้พิการตัวจริง

“เพชรน้ำหนึ่ง” ร่วมทีมพรรค “รวมพลัง” หวังผลักดันนโยบายเพื่อผู้พิการ โดยผู้พิการตัวจริง
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

เพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ สื่อมวลชนคนพิการ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลัง เผยนโยบายหลักเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและภาคภูมิใจในตัวเอง พร้อมยกระดับสวัสดิการคนพิการให้สูงขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น

คุณเพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลัง เบอร์ 35 เผยว่า “โดยส่วนตัวมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนพิการคือการประกอบอาชีพ เพราะนอกจากรายได้แล้ว มันยังเป็นศักดิ์ศรี เป็นความภูมิใจในตนเอง สำหรับวิธีการที่เราวางไว้ในด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการมี 3 ข้อหลัก ๆ ข้อแรกคือการนำเอาศาสตร์พระราชา มาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ ข้อที่ 2 กลไก กระบวนการ ให้เกิดรูปธรรม ซึ่งเราได้กำหนดนโยบายไว้ในเรื่อง ยกระดับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นนิติบุคคล คนพิการจะสามารถเข้าไปบริหารจัดการ กำกับดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคนพิการเองได้ และเรื่องให้คนพิการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพได้รายละ 200,000 โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้อที่ 3 คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเหลือคนพิการ โดยเรามีนโยบายการจดทะเบียนคนพิการถึงบ้าน ซึ่งจะเป็นการเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลฟรี ค่าเล่าเรียนฟรี แต้มต่อในการประกอบอาชีพ ฯลฯ การปรับปรุงบ้านคนพิการรวมอุปกรณ์และค่าแรง 40,000 บาท 8 ปีต่อครั้ง เครื่องช่วยคนพิการฟรี 5 ปีต่อครั้ง (เช่น เครื่องยกตัว เครื่องหัดเดิน ฯลฯ ใช้ไป 5 ปีแล้วมันเสื่อมหรือมันพังคุณสามารถขอฟรีได้เลย) เบี้ยคนพิการ 1,000 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือค่าผู้ช่วยคนพิการคนละ 8,000 บาทต่อเดือน โครงการแท็กซี่คนพิการ 400 คัน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น” คุณเพชรน้ำหนึ่ง กล่าว

คุณเพชรน้ำหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณเพชรน้ำหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุกระดูกคอแตกทับเส้นประสาทไขสันหลังจึงไม่สามารถเดินได้จนต้องเป็นคนพิการ ปัจจุบันคุณเพชรน้ำหนึ่งเปิดบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคนพิการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ดังนั้นจึงรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของคนพิการอย่างแท้จริง