ThaiPropertyToday

โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย Thai Stop Covid-19

โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากกรมอนามัย Thai Stop Covid-19
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ศิเรมอร  พุทธชาติ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมแสดงความยินดีที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง “ผ่านมาตรฐาน โรงแรม/ที่พัก สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19” รับรองโดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจที่มาใช้บริการ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา

สัญญา              ครุฑสุวรรณ       หัวหน้าเชฟ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

นิภาพร              เทียมพล            ผู้จัดการห้องอาหาร โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

กรนันท์              ชนะเมือง           ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

ศิเรมอร              พุทธชาติ           ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

พัชรินทร์            เพิ่มพูน              ผู้จัดการฝ่ายขายโรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

ผกามาศ            เจียรเพชร           ผู้จัดการฝ่ายแม่บ้าน โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง

กิตติศักดิ์           ทองคล้าย          หัวหน้าช่าง โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง