ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ฟรี

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ฟรี

  • ความยาวหัวข้อข่าว ไม่เกิน20 คำ (อ้างอิงการนับคำในเอกสาร microsoft offfice ) หากเกินระบบจะไม่สามารถแสดง บน facebook page ได้
  • เลือกหมวดของข่าวที่จะpost
  • *หากขนาดภาพเกินกว่าที่กำหนด ข่าวประชาสัมพันธ์ อาจไม่ได้รับการพิจารณา* และ +ควรตั้งชื่อไฟล์ภาพเป็นภาษาอังกฤษ+
  • หมายเหตุ:ข่าวประชาสัมพันธ์ของท่าน จะได้รับการตรวจสอบ ภายในไม่เกิน 24 ชั่วโมง

    หากท่านพบปัญหาในการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ หรือขอแก้ไขข้อมูล ต่างๆ กรุณาส่งเมลมาที่ thaiptopertytoday@gmail.com

สามารถติดตามข่าวของท่านได้ที

Facebook     https://www.facebook.com/thaipropertytoday

Google plus page  https://plus.google.com/107200211769292922291/posts

 Twitter     https://twitter.com/thaiprop2day      @thaiprop2day

 Pinterest      http://pinterest.com/propertytoday/

ขอแก้ไขข้อมูล ต่างๆ กรุณาส่งเมลมาที่ thaiptopertytoday@gmail.com