ThaiPropertyToday

SAM บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่

SAM บริจาคคอมพิวเตอร์แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน โดยมีนายวรเสฎฐ์ มาสกลาง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ชั้น 30 SAM สำนักงานใหญ่ อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ซึ่งก่อนหน้านื้ SAM ได้สนับสนุนการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนวัดเจ็ดยอด เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยที่ดี