ThaiPropertyToday

SAM โชว์ผลงาน Q 3 โดดเด่นทุกมิติ ทั้งเงินสดรับ กำไรสุทธิและเงินคืนกองทุน มั่นใจ 3 เดือนที่เหลือบรรลุเป้าหมาย พร้อมการปรับเงื่อนไขใหม่ “คลินิกแก้หนี้” ขยายฐานช่วยรายย่อยทั่วประเทศ

SAM โชว์ผลงาน Q 3 โดดเด่นทุกมิติ ทั้งเงินสดรับ กำไรสุทธิและเงินคืนกองทุน มั่นใจ 3 เดือนที่เหลือบรรลุเป้าหมาย พร้อมการปรับเงื่อนไขใหม่ “คลินิกแก้หนี้” ขยายฐานช่วยรายย่อยทั่วประเทศ
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่าปัจจุบัน  SAM มีสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) คงเหลือจำนวนรวมทั้งสิ้น 353,593 ล้านบาท และทรัพย์สินรอการขาย ( NPA) รวมทั้งสิ้น 23,341 ล้านบาท ขณะที่ผลการดำเนินงาน 9 เดือนของปี 2560 SAM  มียอดเงินสดรับสะสมจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และการขายทอดตลาด รวมทั้งสิ้น  7,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของเป้าหมาย โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 4,900 ล้านบาท  ซึ่งตัวเลขเงินรับสะสมและกำไรสุทธิสูงกว่าระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน   ความสำเร็จในการดำเนินงานข้างต้นส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560  SAM สามารถนำเงินส่งคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) แล้วรวม 4,400 ล้านบาท  นับเป็นภารกิจสำคัญของ SAM ในการช่วยลดส่วนสูญเสียของภาครัฐ และสามารถนำลูกหนี้คืนกลับสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศได้จำนวนมาก

 

ส่วนผลการดำเนินงานโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ได้ริเริ่มจัดตั้งโครงการขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและมีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่งให้สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินให้ได้ข้อยุติในคราวเดียว แบบ One-Stop Service รวมทั้งชำระหนี้ของตนเองได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถที่แท้จริง ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดีนั้น  จากการเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2560 มีผู้สนใจติดต่อสอบถามผ่าน Call Center และยื่นใบสมัครถึงประมาณ 28,000 ราย หรือเฉลี่ยประมาณ 4,000 รายต่อเดือน  โดยมีภาระหนี้เงินต้นเฉลี่ยรายละ 230,000 บาทและมีหนี้กับธนาคารเฉลี่ย 3 แห่งต่อราย  นับเป็นโครงการที่ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลไม่มีหลักประกันและหาข้อยุติในเรื่องภาระหนี้สินของลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายของ ธปท.ได้อย่างชัดเจน แต่ด้วยข้อจำกัดของคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ทำให้ปริมาณผู้เข้าร่วมโครงการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย   ซึ่งขณะนี้  SAM ร่วมกับ ธปท.และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมโครงการอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับเงื่อนไขคุณสมบัติ เพื่อขยายฐานลูกค้าเป้าหมายไปยังบุคคลธรรมดาที่ไม่มีรายได้ประจำ (Self Employed) รวมถึงกลุ่มลูกหนี้ที่มีการดำเนินคดีแต่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการล้มละลาย ตลอดจนการผ่อนปรนหลักเกณฑ์ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เพื่อรองรับและช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้เพิ่มขึ้น

 

 

นางฐิติมา ได้กล่าวถึงผลตอบรับของลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้โดยภาพรวมว่า “หลังจากได้ลงนามในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้ว  ลูกหนี้เหล่านี้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากโครงการฯ คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำและพิจารณาตามความสามารถของลูกหนี้  จึงช่วยลดความกังวลเรื่องการผ่อนชำระหนี้ได้มาก ทั้งยังอำนวยความสะดวกให้สามารถชำระเงินได้โดยตรงที่โครงการฯ  เพียงที่เดียว พร้อมให้คำแนะนำและความรู้พื้นฐานทางการเงินเพิ่มเติมให้แก่ลูกหนี้อีกด้วย

 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266 และสมัครผ่านเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com

 

“ปี 2560 นี้ จะเป็นอีกปีที่  SAM ประสบความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา  SAM มีการจัดกิจกรรมด้านการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม การจับมือกับกรมบังคับคดี  การจัดงานร่วมใจไกล่เกลี่ย งานเปิดบ้านทำงานวันหยุด  และ การลงพื้นที่พบลูกหนี้  ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของลูกหนี้ให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ส่วนการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) SAM มีการจัดงานประมูลทรัพย์สิน และเปิดบูธในงานมหกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับลูกค้ารายใหญ่และรายย่อย  อาทิ   “SAM ออกให้ฟรีค่าภาษีการโอน”   “SAM Smile Condo” สำหรับผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย รวมทั้ง “SAM Light ผ่อน สบาย 2 ปี ไม่มีดอก”  นักลงทุนและ  ผู้ที่สนใจทรัพย์สินของ SAM  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-686-1888  หรือดูรายละเอียดทรัพย์สินได้ที่เว็บไซต์  www.sam.or.th และแอปพลิเคชัน Sam Smile App  รวมทั้งช่องทางใหม่ล่าสุดทาง  Line  โดยแอด ID Line “@Samline” เพื่อรับข่าวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นดีๆ จาก SAM” นางฐิติมา กล่าวเพิ่มเติม