ThaiPropertyToday

กรมที่ดินชี้แจงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

กรมที่ดินชี้แจงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์

กรมที่ดินชี้แจงกรณีการรถไฟแห่งประเทศไทยขอให้กรมที่ดินพิจารณาเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ ในที่ดินพื้นที่บริเวณเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว การรถไฟแห่งประเทศไทยมีหนังสือส่งเรื่องให้กรมที่ดินพิจารณาดำเนินการเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน เนื้อที่ประมาณ ๕,๐๓๘ ไร่ ที่ออกทับที่ดินของการรถไฟฯ ในพื้นที่บริเวณเขากระโดง อำภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ๘๔๒ – ๘๗๒/ ๒๕๖๐ และที่ ๘๐๒๗/๒๕๖๓ ว่าเป็นพื้นที่ของ รฟท. และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖, ๘๕๖๔ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นั้น กรมที่ดินขอชี้แจงข้อเท็จจริงตามประเด็นที่ตกเป็นข่าว ดังนี้ ๑. กรณีดังกล่าวเป็นกรณีเดียวกันกับที่สมาพันธ์คนงานรถไฟและสหภาพแรงงานรถไฟ ได้ร้องเรียนต่อรัฐนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้เพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินทุกแปลงที่ออกในพื้นที่ของการรถไฟเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๘๓ ไร่ ซึ่งกรมที่ดินได้แจ้งให้การรถไฟฯ จัดส่งแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดซื้อที่ดินฯ พ.ศ.2464 ให้กรมที่ดินพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้จังหวัดบุรีรัมย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินแปลงใดบ้างที่ออกไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เสร็จแล้วแจ้งให้ กรมที่ดินเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๒. กรณีโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๖๖ , ๘๕๖๔ ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ประมาณ ๔๔ ไร่ กรมที่ดินได้มีหนังสือ ที่ มท […]

 ThaiPropertyToday

e-LandsAnnouncement” ตอบโจทย์ โดนใจ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา

e-LandsAnnouncement” ตอบโจทย์ โดนใจ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา

“e-LandsAnnouncement” ตอบโจทย์ โดนใจ เช็คประกาศสำนักงานที่ดินทั่วไทย ได้ทุกที่ทุกเวลา ในปีที่ผ่านมา กรมที่ดินได้เปิดตัว “e-LandsAnnouncement” หรือ ระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจสอบประกาศด้วยตนเอง เนื่องจากการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมบางประเภทตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 อาทิ จดทะเบียนอาคารชุด จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แจ้งผู้มีส่วนได้เสีย (ม.61) มรดก ใบแทน หรือรังวัดข้างเคียง ต้องมีการประกาศการขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมก่อนการดำเนินการ มีกำหนด 30 วัน โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านภายในกำหนดเวลาแล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนต่อไป จึงเป็นสิ่งที่ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องไปตรวจสอบประกาศดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินตามกฎหมาย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า กรมที่ดินมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการเดินทางไปตรวจสอบประกาศการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ดินของตนเองในต่างพื้นที่หรือต่างจังหวัด ดังนั้น กรมที่ดินจึงได้พัฒนาระบบเผยแพร่ประกาศสำนักงานที่ดินเพื่อรักษาสิทธิในที่ดินของประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ต (e-LandsAnnouncement) เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน อยู่ที่ทำงาน ก็สามารถตรวจสอบประกาศของสำนักงานที่ดินได้ทุกแห่งทั่วประเทศจากโทรศัพท์มือถือหรือแท็ปเล็ตได้ทันที […]

 ThaiPropertyToday

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

กรมที่ดินชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหาภาครัฐเพิกถอนสิทธิที่อยู่ประชาชนเพื่อเอื้อนายทุนทำเหมืองแร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏเป็นข้อความเผยแพร่ในสื่อ social media ว่า ชาวบ้านในอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ถูกภาครัฐอ้างว่าที่พักอาศัยของตนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ แม้ว่าจะมีเอกสารสิทธิเดิมแต่ถูกเพิกถอนในเวลาต่อมา ทำให้กลายเป็นผู้บุกรุกที่ดินตนเองและถูกดำเนินคดีมาแล้ว แม้ว่าจะมีการยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปทุกหน่วยงานรัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 แต่ถูกเพิกเฉย และยังมีการกล่าวอ้างว่าข้อเท็จจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ คือ ใต้ผืนดินที่ชาวบ้านกลุ่มนี้อยู่อาศัย มีแร่โปแตซมหาศาลสะสมอยู่ นำมาซึ่งความต้องการของกลุ่มนายทุนที่ต้องการใช้พื้นที่แห่งนี้สำรวจและประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยมีคำขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจและทำเหมืองแร่ที่มีโปแตซทับซ้อนกันอยู่ 1.2 หมื่นไร่ นั้น กรมที่ดินขอเรียนชี้แจงว่า ที่สาธารณประโยชน์ตามที่ปรากฏข้อความในสื่อ social media ดังกล่าว เป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง “วะช่องโค” ซึ่งได้สงวนหวงห้ามไว้มาเป็นเวลากว่า 100 ปี เพื่อใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเก็บผักหักฟืนของประชาชนหลายหมู่บ้าน และได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่สาธารณประโยชน์ แปลงที่ 10 เนื้อที่ 1,368 ไร่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2517 […]