ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากพณิชยการบางนา

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากพณิชยการบางนา

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดบ้านต้อนรับคณะครู นำโดยครูปรีชา รักษาพล และนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยพณิชยการบางนา ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ได้รับเกียรติจากคุณมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “ชีวิตการทำงาน และเทคโนโลยีในอนาคต Now & Next Journey” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายใน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562   สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-089-4242 email : jariyyim@metrosystems.co.th Website : https://www.metrosystems.co.th/  Facebook : https://www.facebook.com/metrosystemscorp/

 ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ M.TECH ร่วมจัดงาน Redesign Cyber Security Posture

เมโทรซิสเต็มส์ฯ และ M.TECH ร่วมจัดงาน Redesign Cyber Security Posture

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท เอ็ม-โซลูชั่นส์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอนวัตกรรม “Redesign Cyber Security Posture” ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กล่าวเปิดงานโดย คุณชัยวัฒน์ ลิขิตจรรยากุล รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก กฤษณะ บวรรัตนารักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม บรรยายหัวข้อ “หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security” นอกจากนี้ยังมีองค์กรชั้นนำที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้าน Security ร่วมบรรยายความรู้ที่น่าสนใจ ได้แก่ Secure Your Cloud Journey by Check Point, Automation and Orchestration of Security […]

 ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา MSC Open House for Japanese Customer เปิดบ้านแนะนำโซลูชั่นกับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงานสัมมนา MSC Open House for Japanese Customer เปิดบ้านแนะนำโซลูชั่นกับกลุ่มลูกค้าชาวญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานสัมมนา “MSC Open House for Japanese Customer” ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โดยนายวีรพันธุ์ ดุรงค์แสงค์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG) กล่าวต้อนรับและนำเสนอแนวทางการทำธุรกิจของเมโทรซิสเต็มส์ฯ โดยได้รับเกียรติจากกลุ่มผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจากกลุมอุตสาหกรรมรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการเงิน เข้าร่วมฟังจำนวนมาก ภายในงานได้รับเกียรติจาก Mr. Ryoji Hayashi, Head of Marketing Response enter Operation, Amazon Web Services และ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ Thai-Nichi Institute of Technology ร่วมบรรยายถึงการเตรียมเทคโนโลยีและทรัพยากรต่างๆในการทำธุรกิจยุค Thailand 4.0 โดย Mr. Sugiyama Fumiaki, MSC […]

 ThaiPropertyToday

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ฯ กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเมโทรซิสเต็มส์ฯ กับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

          คุณอรุณ ต่อเอกบัณฑิต กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ดร.จำรูญศรี พุ่มเทียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมใช้ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดด้านไอทีปัจจุบัน ตลอดจนสนับสนุนการรับนักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ โทร.02-089-4340 อีเมล์ : siriwkon@metrosystems.co.th Website: https://www.metrosystems.co.th/

 ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดบ้านต้อนรับคณะครู และนักเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จำนวนกว่า 90 คน นำโดย อาจารย์สุเทพ รักรุ่ง เพื่อมาเปิดประสบการณ์แห่งโลกเทคโนโลยีไอทีไปกับ MSC ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญา วงษ์วานิช Head of Corporate Communication เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะเยี่ยมชม   คุณมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “ชีวิตการทำงาน และเทคโนโลยีในอนาคต Now & Next Journey” พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์สาธิตเทคโนโลยีต่างๆ ภายในบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562   สถาบันการศึกษาที่สนใจเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. […]

 ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ Dell EMC จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ ชูวิสัยทัศน์จากงาน Dell Technology World 2019 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

เมโทรซิสเต็มส์ฯ ร่วมกับ Dell EMC จัดงานสัมมนายิ่งใหญ่ ชูวิสัยทัศน์จากงาน Dell Technology World 2019 ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

นายชัยวัฒน์ วชิรโรจน์ไพศาล (ภาพซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG) บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเปิดงานสัมนา “Accelerate Your Business Transformation and Drive Real Business Results with Dell EMC” ร่วมกับทีมงาน Dell EMC Thailand โดยได้รับเกียรติจาก นายนพดล ปัญญาธิปัตย์ (ภาพขวา) ผู้จัดการประจำประเทศไทย Dell EMC Thailand กล่าวถึงวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำด้านไอทีในยุคดิจิทัล และหัวข้อที่น่าสนใจจากงาน “Dell Technology World 2019” ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา ที่ผ่านมา ภายในงานได้มีการเสวนาแนวการวางแผน Digital Transformation และรากฐานที่สำคัญของการไปสู่ Multi Cloud ด้วย Concept “Edge to Core […]

 ThaiPropertyToday

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณวนารักษ์ เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล (ที่สองจากซ้าย) กับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ดร.ถิรพล วงศ์สอาดสกุล คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (ที่สามจากซ้าย) เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการ และสนับสนุนการรับนักศึกษา พัฒนาความรู้ทักษะร่วมกันในการฝึกประสบการณ์ ภายใต้การถ่ายทอดองค์ความรู้ในยุคของ Digital Transformation ซึ่งทางคณะฯ ร่วมมือกับ เมโทรซิสเต็มส์ฯ โดยมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์ความต้องการด้าน Data Scientist อันเป็นประโยชน์แก่ทั้งสององค์กรในอนาคต   ภายในงานได้รับเกียรติจากคุณมีลาภ โสขุมา Digital Transformation Officer, Enterprise Solution Architect บรรยายความรู้เรื่อง “Technology Catch up” ด้าน Artificial Intelligence, Modernize Application และ Full […]

 ThaiPropertyToday

Metro SOLIDWORKS ร่วมแสดง Solution ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

Metro SOLIDWORKS ร่วมแสดง Solution ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทีมงาน Metro SOLIDWORKS ร่วมแสดง IT Solutions ด้านงาน 3 มิติ ตั้งแต่การสแกน การออกแบบ การพิมพ์ชิ้นงาน โดยมี Technical Support ระดับคุณภาพร่วมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบ SOLIDWORKS และ 3D อย่างครบวงจร ซึ่งถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆในปี 2019 พร้อมกับรวบรวมเทรนด์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีมาแรงแห่งศตวรรษใหม่ในงาน “Manufacturing Expo 2019” ในโซน InterMold Thailand ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอารยะ สงบพันธ์ โทร.02-089- 4327 อีเมล์ : arayasan@metrosystems.co.th website […]

 ThaiPropertyToday

3D Printing Service by MSC ร่วมแสดง Solutions ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

3D Printing Service by MSC ร่วมแสดง Solutions ภายในงาน Manufacturing Expo 2019

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณกฤษฎา พันธุ์ลำใย (ที่สองจากขวา) รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลพริ้นติ้ง และทีมงาน 3D Printing Service ร่วมแสดง Solutions พร้อมบริการ Print งาน 3 มิติกับเครื่อง HP Multi Jet Fusion 4200 ที่ให้ความแม่นยำสูง ด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน ในงาน “Manufacturing Expo 2019” มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต โซน InterMold Thailand ซึ่งแสดงเทคโนโลยีการผลิตแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ครบครั้นที่สุดในอาเซียน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณจักรพงศ์ เชื้อทองคำ โทร.02-089- 4603 อีเมล์ […]

 ThaiPropertyToday

MSC จัดงาน IBM i Forum 2019 อัพเดตเทคโนโลยีบนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด IBM i 7.4 แนะนำการพัฒนา Mobile Application บนเครื่อง IBM i

MSC จัดงาน IBM i Forum 2019 อัพเดตเทคโนโลยีบนระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด  IBM i 7.4 แนะนำการพัฒนา Mobile Application บนเครื่อง IBM i

นายจิระศักดิ์ ตรังคิณีนาถ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจดิจิตอลโซลูชั่น (DSG) และทีมงาน บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงาน “IBM i Forum 2019” เพื่ออัพเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ บนผลิตภัณฑ์ IBM i เนื่องจากการเปิดตัวระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด “IBM i 7.4” ที่มีความสามารถทำ Database Protection แบบ DB2 Active-Active แบบไร้ขีดจำกัด และเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยที่ประสิทธิภาพมากขึ้น   ภายในงานได้มีการอัพเดททิศทางและเทคโนโลยีใหม่ของ IBM i 7.4 เช่น การจัดการหน่วยความจำได้อย่างมีประสิทธิภาพ การให้สิทธิกับผู้ใช้งานอย่างแม่นยำ และโซลูชั่นการพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการสาธิตการพัฒนาไปสู่ Mobile Application บน IBM i พร้อมการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ “B-Safe” ซึ่งเป็นการจัดการ Security & Compliance, การนำเสนอการลงทุนแบบ OPEX เช่น MSP (Managed […]

 ThaiPropertyToday

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Value Creation through Digital Transformation ยกระดับการทำ BI สู่ AI

เมโทรซิสเต็มส์ฯ จัดงาน Value Creation through Digital Transformation ยกระดับการทำ BI สู่ AI

          คุณพงศ์พีระ ชวาลาธวัช รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และทีมงาน ได้จัดงาน “Value Creation through Digital Transformation” เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโซระ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ และวิสัยทัศน์การนำเทคโนโลยี Augmented Intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ Business Intelligence (BI) ซึ่งจะทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลทีมีจำนวนมหาศาลจากภายในและภายนอกองค์กร มาประมวลผลวิเคราะห์และพยากรณ์ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อใช้กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและประมาณผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้วางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ ได้แก่ “What is Qlik Plan for 2019 and What’s new from Qlik” โดย คุณปิยะ ไพฑูรย์รจิตพิพิธ […]

 ThaiPropertyToday

MSC จัดโครงการ Metro Brain Based Startup 2019

MSC จัดโครงการ Metro Brain Based Startup 2019

คุณธวิช จารุวจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศในงาน “Metro Brain Based Startup” เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เพิ่มโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย โดยได้รับเกียรติจากคุณวนารักษ์ เอกชัย รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), คุณประวิตร ฉัตตะละดา ผู้อำนวยการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ZATCI), คุณชาครีอมร ติรชุลีสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอลฟิน กรุ๊ป จำกัด, คุณเอกลักษณ์ วิริยะโกวิทยา COO จาก wongnai.com และคุณชัชวาล เหล่าเรืองธนา Business Development & Consultant บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาเป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันรอบสุดท้าย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น […]