ThaiPropertyToday

แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัวนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ ?โฮม เซอร์วิส แอพพลิเคชั่น?

แสนสิริและพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัวนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ ?โฮม เซอร์วิส แอพพลิเคชั่น?

นายอุทัย อุทัยแสงสุข (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับนายภูมิภักดิ์ ??????????????????จุลมณีโชติ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทพลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดตัวนวัตกรรมการบริการรูปแบบใหม่ ?โฮม เซอร์วิส แอพพลิเคชั่น? เป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เพื่อมอบบริการแบบไร้รอยต่อสู่ลูกบ้านแสนสิริผ่านแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัยในการลดขั้นตอนการแจ้งเตือนต่างๆ ให้เป็นไป   อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบออนไลน์ถึง 4 ช่องทาง ได้แก่ iOS, Android, Website และ จอ Touch Screen ที่จะมีประจำอยู่ในทุกโครงการ ภายใต้การใช้งานถึง 3 ภาษา ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น พร้อมความเป็น Eco-Friendly Oriented ลดการใช้กระดาษและทรัพยากรให้น้อยที่สุด โดยจะพร้อมเปิดใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2556 นี้เป็นต้นไปใน 11 โครงการนำร่องและเตรียมพัฒนาในโครงการที่อยู่อาศัยของแสนสิริให้ครอบคลุมต่อไป ลูกบ้านแสนสิริสามารถเข้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่ Home […]