ThaiPropertyToday

เดอะ เบส เซ็นทรัล – อุดรธานี – โครงการที่ 2 ในจังหวัดอุดรธานี

เดอะ เบส เซ็นทรัล – อุดรธานี – โครงการที่ 2 ในจังหวัดอุดรธานี

  “โครงการ “เดอะ เบส เซ็นทรัล – อุดรธานี” นับเป็นการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมโครงการที่สองของแสนสิริในจังหวัดอุดรธานี โดยอุดรธานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและบริการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เป็นศูนย์กลางทางด้านขนส่ง ด้วยแผนการปรับปรุงขยายอาคารผู้โดยสารเพื่อรองรับเส้นทางบินที่มีมากถึง 16 เที่ยวบินต่อวัน และเพื่อรองรับการของขยายตัวในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีเส้นทางหลากหลายที่เชื่อมต่อไปยังจังหวัดข้างเคียง ทั้งหนองบัวลำภู, หนองคาย และสกลนคร รวมไปถึงในอนาคตอุดรธานียังเป็นจังหวัดที่จะมีศักยภาพที่สูงมากในการตอบโจทย์การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC รวมทั้งการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูง, การพัฒนารางรถไฟระบบรางคู่ และโครงการทางหลวงอาเซียน (ASEAN Highway) ซึ่งจะเชื่อมโยงพื้นที่ศักยภาพของ 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจในศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งยังมีแผนการพัฒนาโครงการเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยในจังหวัดอุดรธานีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยนำไปสู่ความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมใจกลางเมือง ที่เหมาะแก่การซื้อเพื่ออยู่อาศัยและการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทจึงได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมขึ้นเพื่อรองรับกับการเจริญเติบโตและศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้”         นายอุทัย กล่าว เดอะ เบส เซ็นทรัล – อุดรธานี มีจุดขายและความโดดเด่นในด้านทำเลที่มีศักยภาพสูง โดยตั้งอยู่ใจกลางเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์ เนื่องจากใกล้กับสถานที่สำคัญต่างๆ มากมาย โดยตั้งอยู่ใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เพียง 250 เมตรเท่านั้น ห่างจาก ยูดี […]