ThaiPropertyToday

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 6 หมื่นล้านหุ้นแนเชอรัลพาร์คขายหมดเกลี้ยง

หุ้นสามัญเพิ่มทุน 6 หมื่นล้านหุ้นแนเชอรัลพาร์คขายหมดเกลี้ยง

สานต่อตามแผนธุรกิจเน้นการลงทุนอสังหาฯบนโลเกชั่นศักยภาพสูง และการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนเร็ว นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,212,570,294 หุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทอัตราส่วนการจองซื้อหุ้นคือ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.029 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า บริษัทฯ สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทั้งหมดทั้งนี้ บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) ?ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัท จากทุนชำระเดิมจำนวน 120,425,140,588 บาทให้เป็นชำระแล้ว 180,637,710,882 บาทเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ?ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในแผนธุรกิจของแนเชอรัลพาร์ค และในตอนนี้เราประสบความสำเร็จในการเพิ่มทุนเพื่อที่จะนำมาดำเนินงานตามแผนธุรกิจและมีทุนหมุนเวียนในธุรกิจตามที่คาดหวังไว้ โดยบริษัทพร้อมสานต่อตามแผนธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมเดินหน้าแผนรุกในการลงทุนธุรกิจหลักตลาดอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2556เป็นต้นไป สำหรับแผนรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะเริ่มต้นเจาะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครโดยกำลังเตรียมเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมแบบโลว์ไรซ์ท่ามกลางธรรมชาติ เจาะกลุ่มคนทำงานบนพื้นที่ติดถนนรามอินทรามูลค่า 500 ล้านบาทมุ่งเน้นการตอบรับและให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เรามั่นใจว่าตลาดความต้องการที่อยู่อาศัยยังอยู่ในระดับสูง คาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดี และยังมีโครงการอื่นๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาและพร้อมเปิดเผยรายละเอียดเร็วๆ นี้นอกจากนั้นยังคงมองโอกาสการลงทุนในต่างจังหวัดที่น่าจะมีศักยภาพเพิ่มเติม? […]

 ThaiPropertyToday

แนเชอรัลพาร์คเปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3-7 มิถุนายน 2556 นี้ เพิ่มหุ้นสามัญ 6 หมื่นล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ราคา 0.029 บาท ต่อ หุ้น

แนเชอรัลพาร์คเปิดจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน 3-7 มิถุนายน 2556 นี้ เพิ่มหุ้นสามัญ 6 หมื่นล้านหุ้น จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม 2:1 ราคา 0.029 บาท ต่อ หุ้น

นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าจากการประชุม ผู้ถือหุ้น ของบริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)ประจำปี 2556 ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 60,212,570,294 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 120,425,140,588 บาทเป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 180,637,710,882 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,212,570,294 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มทุนในการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่ได้ตั้งไว้และเป็นการเพิ่มเงินหมุนเวียนในธุรกิจ อัตราส่วนการจองซื้อหุ้นคือ 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (2:1) ราคาเสนอขายต่อหุ้น : 0.029 บาทต่อหุ้นและทั้งนี้ได้กำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ? 15.30 น. ณ ที่ทำการของบริษัทหลักทรัพย์ไอวีโกลบอลจำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน โดยจะต้องระบุจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องการจองซื้อตามสิทธิตามที่แสดงไว้ในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจำนวนหุ้นที่ต้องการจองซื้อเกินสิทธิในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพียงใบเดียวต่อผู้จองซื้อ 1 รายพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่จองซื้อทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิที่ได้รับ […]

 ThaiPropertyToday

แนเชอรัลพาร์ค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

แนเชอรัลพาร์ค จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

    บริษัทแนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 โดยมี นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ประธานกรรมการ?(ที่ 3 จากซ้าย) เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 4จากซ้าย) และคณะกรรมการบริหารเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติทุกวาระการประชุม รวมทั้งการอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 การแต่งตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท???? โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 60,212,570,294 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม??????????????????? ในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาหุ้นละ 0.029 บาท ณ โรงแรมโกลเด้นท์ ทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ?เมื่อเร็วๆ นี้      

 ThaiPropertyToday

แนเชอรัลพาร์ค ลงทุนกว่า 900 ล้านบาท เทคโอเวอร์ ?เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น?

แนเชอรัลพาร์ค ลงทุนกว่า 900 ล้านบาท เทคโอเวอร์ ?เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น?

แนเชอรัลพาร์ค ลงทุนกว่า 900 ล้านบาท เทคโอเวอร์ ?เซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น? ปูทางสู่ประตูอาเซียนรับ AEC แนเชอรัลพาร์ค เดินหน้าเปิดธุรกิจเกมรุก เทคโอเวอร์ ?เซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์ขอนแก่น?พร้อมปั้นเป็นประตูยุทธศาสตร์สู่อาเซียน ตอบรับกลุ่มธุรกิจและประชุมสัมมนาที่เติบโตแบบก้าวกระโดด รับAECและพร้อมเป็นศูนย์กลางของไฮสปีดเทรนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายนคร ลักษณกาญจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ?บริษัท แนเชอรัลพาร์ค จำกัด (มหาชน)ได้ประกาศทิศทางแผนการดำเนินการธุรกิจเชิงรุกในปี 2556 โดยมีแผนขยายการลงทุน และพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปในหัวเมืองต่างจังหวัด ซึ่งจะเริ่มจากจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการขยายตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจ และเป็นการเตรียมความพร้อมของการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดอสังหาริมทรัพย์และตลาดท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มของการเติบโตแบบก้าวกระโดด ล่าสุดบริษัทฯ ได้ลงทุนจำนวนกว่า 900 ล้านบาท ซื้อโรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์จังหวัดขอนแก่นเพื่อรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง? ?จังหวัดขอนแก่นจะเป็นประตูเชื่อมธุรกิจการค้าไทยและอาเซียน สอดรับกับการขยายธุรกิจเพื่อรับ AEC ประกอบกับการเป็นจุดศูนย์กลางแห่งหนึ่งของเส้นทางของรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ไฮสปีดเทรน ซึ่งจะส่งผลให้จังหวัดขอนแก่น กลายเป็นศูนย์กลางระบบโลจิสติกส์ และการคมนาคมที่สำคัญมีจุดเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอาเซียน เช่น ลาว […]