ThaiPropertyToday

GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling

GC จับมือผู้ประกอบการและดีไซเนอร์  เปิดตัวผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการ Upcycling Upstyling

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ประกาศความสำเร็จต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ECO-Design จากโครงการอัพไซคลิง อัพสไตล์ลิง (Upcycling Upstyling) ผ่านการนำเสนอผลงานของ Converters และ Brand Owners ที่ร่วมกับดีไซน์เนอร์ชั้นนำในสาขาต่างๆ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ Upcycling เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งาน ภายใต้แนวคิด “Up Waste to Value with WOW! Style” GC ได้เปิดตัวโครงการ Upcycilng Upstyling ไปเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมาย เพื่อต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของ ECO-Design จากวัสดุพลาสติกของ GC รวมไปถึงการนำพลาสติกมา Upcycle เป็นผลงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงขึ้น สอดคล้องกับหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และต่อยอดไปสู่แนวคิด GC Circular Living เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน […]