ThaiPropertyToday

ASA ชวนร่วมโครงการ “ZERO COVID”

ASA ชวนร่วมโครงการ “ZERO COVID”

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ (ASA) ขอเชิญสมาชิกและบุคคลากรทางด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบในสาขาต่างๆ เข้าร่วมโครงการ “ZERO COVID” จัดโดยสภาสถาปนิก ร่วมกับศูนย์ออกแบบเพื่อสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการออกแบบกับโรงพยาบาลของรัฐ พร้อมคำแนะนำการออกแบบสถานที่รองรับผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส COVID-19 ให้เพียงพอต่อความต้องการ และเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับบุคคลากรทางการแพทย์ที่ต้องรักษาผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด   ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.act.or.th หรือ ติดต่อคุณนิธินันท์ บัวขาว โทร. 086-395-0834 และ คุณรัตนาภรณ์ วาสนา โทร. 091-720-0486   สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี  แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154), วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320

 ThaiPropertyToday

ASASA ม่วนซื่น อีสาน

ASASA ม่วนซื่น อีสาน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) และสมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (ASASA) จัดกิจกรรม “ASASA ม่วนซื่น อีสาน” ในวันที่ 14-16 ก.พ. 2563 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าแต่ละสถาบันให้เกิดความสามัคคีในวงการวิชาชีพสถาปนิก โดยจะจัดกิจกรรมไปตามจังหวัดในภาคอีสาน 5 จังหวัด ประกอบด้วย ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์ สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี  แก้วดวงงาม (กบ. 061-991-6154), วรินทร พรวีรภัส โทร. 0-2391-3320

 ThaiPropertyToday

สมาร์ท ซิตี้ “ออกแบบได้” ให้เป็นเมืองเพื่อทุกคน

สมาร์ท ซิตี้ “ออกแบบได้” ให้เป็นเมืองเพื่อทุกคน

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) ใช้เวที “ASA Real Estate Forum 2019” โดยมี นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และนายวีรพล จงเจริญใจ ประธานการจัดงานฯ ระดมไอเดียออกแบบเมืองยุคใหม่ หนุนใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือพัฒนาเมืองแห่งอนาคตที่มีความยั่งยืนและเป็น “เมืองเพื่อทุกคน (Cities for All)” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในวงการอสังหาริมทรัพย์ อาทิ ดร. ภาสกร ประถมบุตร สุริยนต์ ธัญกิจจานุกิจ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง พรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ฐาปนา บุญยประวิตร อัญชนา วัลลิภากร ผศ.ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ ฯลฯ ร่วมเป็นวิทยากร ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงมุมมองเกี่ยวกับ“อนาคตประเทศไทย อนาคตเมืองนวัตกรรมสําหรับทุกคน” ระหว่างงาน ASA Real Estate Forum […]

 ThaiPropertyToday

สมัชชาแม่น้ำ เปิดเวทีค้านก่อสร้างทางเลียบเจ้าพระยา จับมือ 35 องค์กรต้านกรุงเทพมหานครหลังเดินหน้าก่อสร้างเฟสแรก

สมัชชาแม่น้ำ ผนึกกำลังค้านการก่อสร้าง “ทางเลียบเจ้าพระยา” จับมือ 35 องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนระดมความคิดเห็นต้านแผนก่อสร้างเฟสแรกจากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสน (ฝั่งพระนคร)        ชี้โครงการนี้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม รวมทั้งในด้านวิศวกรรมและผังเมือง ที่สำคัญเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ   นายอัชชพล  ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่าตามที่กรุงเทพมหานคร มีแผนที่จะเดินหน้าสร้างทางเลียบเจ้าพระยา โดยเฟสแรกจากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสน (ฝั่งพระนคร) และจากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด (ฝั่งธนบุรี) โดยอ้างว่าไม่มีผู้คัดค้านโครงการดังกล่าว ทั้งที่ก่อนหน้านี้สมาคมฯ ได้เปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “ทางเลียบเจ้าพระยาสร้างสรรค์หรือทำลาย”  โดยได้เชิญองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคประชาสังคมร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจากการศึกษาและระดมความคิดจากหลายฝ่ายพบว่าโครงการนี้มีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม รวมทั้งในด้านวิศวกรรม และผังเมือง จากเหตุผลดังกล่าวถือซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ   ดังนั้น สมัชชาแม่น้ำและเครือข่ายจึงจัดแถลงการณ์ “หยุด! ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา”เพื่อคัดค้านโครงการสร้างทางเลียบเจ้าพระยา นอกจากสมาคมสถาปนิกสยามฯ แล้วยังมีภาคีวิชาชีพ องค์กร ภาคประชาสังคมและชุมชนต่างๆ เห็นชอบที่จะคัดค้านการก่อสร้างโครงการนี้ […]

 ThaiPropertyToday

สมัชชาแม่น้ำและเครือข่ายรวม 32 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ

สมัชชาแม่น้ำและเครือข่ายรวม 32 องค์กร ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้าน กทม. ตีมึนเดินหน้าโครงการก่อสร้างทางเลียบเจ้าแม่น้ำพระยา   ตามที่ปรากฎว่ากรุงเทพมหานคร มีแผนพร้อมเดินหน้าสร้างทางเลียบเจ้าพระยาเฟสแรก จากสะพานพระราม 7 ถึงกรมชลประทานสามเสน (ฝั่งพระนคร) และจากสะพานพระราม 7 ถึงคลองบางพลัด (ฝั่งธนบุรี) โดยอ้างว่าไม่มีผู้คัดค้านโครงการฯ   นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ประสานงานสมัชชาแม่น้ำ อันประกอบด้วยองค์กรวิชาชีพและเครือข่ายจำนวน 32 องค์กร ได้ยื่นหนังสือเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาเพื่อคัดค้านโครงการสร้างทางเลียบเจ้าพระยาเจ้าพระยา  เนื่องจากมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิตริมน้ำ ศิลปวัฒนธรรม การคมนาคม วิศวกรรม และผังเมือง เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฏหมายและขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะมีการแถลงการณ์ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 10.00 น.)  ณ ห้องประชุม 501                   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ (BACC) […]