ThaiPropertyToday

MSC University Network มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

MSC University Network มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมโครงการ  “MSC University Network” ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดย คุณเสาวคนธ์ ศิรกิดากร รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคล บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.คงฤทธิ์ หันจางสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Enterprise IT in Disruption Era” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาสามารถต่อยอดองค์ความรู้ในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมพัฒนาหลักสูตร สร้างโอกาสให้กับนักศึกษาในการฝึกงาน และร่วมสมัครงานกับองค์กร […]

 ThaiPropertyToday

MSC University Network สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

MSC University Network สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมโครงการ  “MSC University Network” ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ดร.สรมย์พร เจริญพิทย์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ร่วมกล่าวต้อนรับ อย่างอบอุ่น   ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Now & Next Journey” และคุณปรเมธ พรมแสง Cloud Systems Engineer บรรยายความรู้เรื่อง “Modern Apps Development with Containers” บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด […]

 ThaiPropertyToday

MSC University Network ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

MSC University Network ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสุรเดช เลิศธรรมจักร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจซอฟต์แวร์โซลูชั่น บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.กฤษณะ ชินสาร คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน “MSC University Network”   ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา AVP Of Digital Transformation บรรยายความรู้เรื่อง “Cloud & AI Journey (The Next Digital Transformation)” และ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ ผู้จัดการแผนกสรรหาบุคลากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานสหกิจในตำแหน่ง Programmer, System Engineer ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา   สอบถามข้อมูลติดต่อ คุณศิริวรรณ คงธนศิลป์ […]