ThaiPropertyToday

TQM ร่วมมอบประกันอุบัติแก่เกษตรกรไทย ในโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”

TQM ร่วมมอบประกันอุบัติแก่เกษตรกรไทย ในโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”
Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ‘คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา’ เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยเพื่อเกษตรอาสา ซึ่งเป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติสูงสุด 100,000 บาท ให้แก่เกษตรกรอาสา จำนวน 20,000 กรมธรรม์ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดโครงการและนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เมื่อเร็วๆ นี้